typy danych w języku php

2021-09-17 16:31:21
Autor: Grzesiek Tarka
<?php
// 1. integer - liczba całkowita
$int = 1;

//2. float ( lub Double) - liczby rzeczywiste,
$float = 3.14;

//3. string - ciąg znaków
$string = 'ala ma kota';

//4. bool - typ logiczny true/false
$bool = true;
$bool2 = false;

//5. void/null - to typ nie przechowujący niczego coś puste poprostu
$null = null;

//6. Object - obiekt
$dateTime = new DateTime();

//7. array - tablica tu już może być wszystko :) Przykłady: 

$array = [1, 314, true, $dateTime];

$array = [
  'date' => $dateTime
];

Komentarze 3