Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
  • Szukasz po tagu: enp sla
  • Ilość rekordów w bazie: 5

bazinga google problem

bazinga


brico paragony

https://panel.bricomarche.pl/shop/order/edit/api_log/75380
Paragon był już raz pobrany i w momencie pobrania paragonu tworzymy wpis w tabeli supplier_order. A zapytanie pobierające dane z tego posa leci w tym miejscu \Enp\Bundle\OrderBundle\Query\OrderFinder::getOrdersWithoutSupplierOrder

SELECT DISTINCT o.id FROM `order` o
LEFT JOIN order_has_flag ohf ON ohf.order_id = o.id
LEFT JOIN pos p ON p.id = o.realize_pos_id
LEFT JOIN `supplier_order` so ON o.id = so.order_id AND so.deleted_at IS NULL
LEFT JOIN flag f ON ohf.flag_id = f.id
WHERE (o.deleted_at IS NULL)
AND (f.system_code != 'incomplete' OR f.id IS NULL)
AND (so.id IS NULL)
AND (p.code = '7369')
AND ( f.system_code = 'order_ready_for_erp') LIMIT 25

Zwraca to ten endpoint:

https://admin_enp0027.adafir.loc/api/storeline/orders

Można pominąć autoryzajce robiąc takiego hacka w tym pliku app/admin/config/security.yml i zakomentowąć api routy:
Zrzut ekranu z 2021-01-13 15-11-36.png
a potem w controlerze debugowac to:
Enp\Bundle\SupplierAPI\StorelineBundle\Controller\OrderController::getOrders

A ja finalnie ustawiłem w tabeli supplier_order deleted_at dla wpisów dla tego zamówienia co umożliwiło pobranie danych jeszcze raz.

UWAGA tu jest info jak można się zautoryzować !!!

/var/www/adafir/src/Enp/Bundle/SupplierAPI/StorelineBundle/Resources/doc/readme.md

https://gitlab.enp.me/mshp/adafir/-/merge_requests/89291

 


hod enp

SELECT
	hdd.service_id AS HOD_service_id,
	hppc.post_code,
	hdd.shop_code,
	hdd.day,
	hs.name,
	hs.service_index
FROM hod_pos_post_code hppc
JOIN hod_delivery_day hdd ON(hppc.shop_code = hdd.shop_code)
JOIN hod_service hs ON(hdd.service_id = hs.id)
WHERE 
	hppc.post_code = '00-001'
	AND hdd.day = '2021-01-24'
	# id usługi z tabeli hod_service
	# AND hdd.service_id IN (1,3,4,6,7,8,10,11,13,15,19,22,43,44,71)
	# AND hdd.service_id > 0
GROUP BY hdd.service_id
\Enp\Bundle\ENP0026\HomeDelivery\APIBundle\Command\EcShopsPostCodesDataGetCommand
\Enp\Bundle\ENP0026\HomeDelivery\APIBundle\Command\EcCalendarGetCommand
 
 

Goecoding enp

Od strony backendu proces który ostatni zaczął być bardziej promowany

http://enp0019a01.adafir.loc/v2/products/searchnearpos?product=225150&address=52.114503,19.423561&distance=9000&onlyAvailable=1

src/Enp/Bundle/ProductOfferBundle/Controller/Front/NearPosOffersController.php:52

kończy sie to odpytaniem do api google

vendor/willdurand/geocoder/src/Geocoder/Provider/GoogleMaps.php:72

"https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=52.114503%2C19.423561"

bez sensu jest troche to ze pytamy o współrzędne które już mamy - może arto było by jakos to sprawdzić, czy adres to nie współrzędne.

Na szybko można też spróbowac włączyć cache w bazinga - jak tutaj:

app/admin/config/geocoder/config.yml:7

 


widoki problem enp

select * from view v
join admin_group_has_view aghv on v.id = aghv.view_id
order by id desc

select ag.*, v.* from `view` v
join admin_group_has_view g on v.id = g.view_id
join admin_group ag on g.admin_group_id = ag.i

https://enetproduction.atlassian.net/browse/TASUP-4091

\Enp\Bundle\Admin\ViewBundle\Service\ViewManager::getRestrictedFilters