Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: htaccess
 • Ilość rekordów w bazie: 5

Router początek

<?php

$actual_link = "http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";

print_r(parse_url($actual_link));
echo '<br>';
echo parse_url($actual_link, PHP_URL_PATH);

?>

/htacces

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ index.php [NC,L]

Przekierowanie na plik php

RewriteRule ^info/([0-9a-z/-]*)$ ./info/info.php?slug=$1

Przyjazne adresy url

https://codingcyber.org/create-pretty-clean-urls-php-htaccess-7259/?fbclid=IwAR3EhPONIOdVLCOZRbggUmDei0ciDoFeiZwvCHwwpPfGjiWyXuaUfTk2Vjk


Vhost

# Virtual Hosts
#
<VirtualHost *:80>
 ServerName localhost
 ServerAlias localhost
 DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www"
 <Directory "${INSTALL_DIR}/www/">
  Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
  AllowOverride All
  Require local
 SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
 </Directory>
</VirtualHost>

Kompresja mod_deflate w pliku htacces

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css text/x-component application/x-javascript application/javascript text/javascript text/x-js text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon application/json
</IfModule>

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
</IfModule>