Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: inne
 • Ilość rekordów w bazie: 14

logowanie gov

https://epue.arimr.gov.pl/pl/zaloguj
https://ewniosek.arimr.gov.pl/
037313762

https://allegrolokalnie.pl/oferta/karta-graficzna-gtx-550-ti-1gb-kfa

https://allegrolokalnie.pl/oferta/karta-graficzna-gigabyte-gvn550d51gi?navCategoryId=260019


aaaaa

164YU-IYBD6-N7DTT-CDAF4-C8515

dekoder

http://192.168.1.140:8888/files.html

EQDQV6NeifwK0on8gNPu5EJL9jDcpHrt4u8i-0r2SQJDnRNT

Vgheuueue rheyheur dhrhhruhr

EQDQV6NeifwK0on8gNPu5EJL9jDcpHrt4u8i-0r2SQJDnRNT

xxxxx

C8R28-MN4MB-J8R7P-8K8CD-C37X3

straż info

http://dziennik-ucznia.ct8.pl/student/xxxx


testtt

https://panel.prod.ccc.enp.pl/media/cache/resolve/filemanager_original/images/A5_poziom_210222_v2_2.jpg

{% extends "EnpAdminWebBundle::Default/clearpage_content.html.twig" %}

{% block stylesheets %}
  {% stylesheets
  '@EnpCoreBundle/Resources/public/js/libs/querybuilder/query-builder.css'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/css/temp.css'
  '@EnpAdminWebBundle/Resources/public/js/libs/bootstrap/bootstrap-editable.css' %}
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="{{ asset_url }}">
  {% endstylesheets %}
{% endblock %}

{% import "EnpAdminWebBundle::elements/formElements/submit_button.html.twig" as setSubmitButton %}

{% set yesButton = "enp.order.edit.yes"|trans %}
{% set cancelButton = "enp.order.edit.cancel"|trans %}

{% block page_content %}

  {% include "EnpOrderBundle::Modals/modals.html.twig" %}

  {#
    @MSG TO GFX FROM AŚ:
    Nadpisane ponieważ jest tam klasa "newinput" - trzeba jakoś to połonaczyć żeby stary "input" dobrze wyglądał
  #}

  {% import "EnpOrderBundle::Order/input.html.twig" as formInput %}
  {% trans_default_domain 'EnpOrderBundle' %}

  <div class="order-edit-block clearfix2">
    <div class="col-lg-6">
      {{ alert_show_order(entity) }}
    </div>
    <div class="col-lg-6">
      {{ alert_apply_manual(entity) }}
    </div>
  </div>

  {% include "EnpOrderBundle::Order/elements/nav.html.twig" %}

  <div class="order-edit-block">

    <div class="edit-container clearfix2 g-mb10">
      {% include "EnpOrderBundle::Order/action/statusButtons.html.twig" %}

      {% if is_granted('ORDER_EDIT_RETURN') %}
        {% include "EnpOrderBundle::Order/elements/return.html.twig" %}
      {% endif %}
      {% if is_granted('ORDER_EDIT_COMPLAINT') %}
        {% include "EnpOrderBundle::Order/elements/complaint.html.twig" %}
      {% endif %}
      <div class="clearfix2 g-mt20 edit-container-data">
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/topDetailsLeft.html.twig" %}
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/topDetailsRight.html.twig" %}
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/comments.html.twig" ignore missing %}
        {% if is_granted('CC_TICKET_LIST', entity) %}
          {% include "EnpOrderBundle::Order/elements/notes.html.twig" %}
        {% endif %}

        {% include "EnpOrderBundle::Order/elements/note-modal.html.twig" %}

        {% set hasPinCodeConfirm = (entity.getPinPersonalReception|length > 0 and (entity.getPinPersonalReception|first).confirmVersion > 0) %}
        {% if hasPinCodeConfirm or is_granted('PIN_PERSONAL_RECEPTION_REGENERATE') %}
          {% include "EnpOrderBundle::Order/elements/pin-personal.html.twig" %}
        {% endif %}
        {% include "EnpOrderBundle::Order/elements/additionalInfo.html.twig" %}
        {% if is_granted('ORDER_EDIT_CONSENT_LIST') %}
          {% include "EnpOrderBundle::Consent/orderConsentContent.html.twig" %}
        {% endif %}
          {% include "EnpENP0026OrderBundle:Order/IntenseInvoice:intenseInvoiceOrder.html.twig" %}

        {% if (is_granted('PROFORMA_INVOICE_ORDER_GENERATE_PDF')) %}
          {% include "EnpENP0026OrderBundle:Order/OrderTransaction:proFormaSend.html.twig" with {id: entity.id} only %}
        {% endif %}

        {% if is_granted('ORDER_INVOICE_COMMENT_VIEW') or is_granted('ORDER_INVOICE_COMMENT_EDIT') %}
          {% include "@EnpOrder/Order/action/invoiceComment.html.twig" ignore missing %}
        {% endif %}

      </div>

      {% include "EnpOrderBundle::Order/action/confirm_phone_number.html.twig" %}
      {% include "EnpOrderBundle::Order/action/customer.html.twig" %}
      {% if hasOperatorMode %}
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/operator.html.twig" %}
      {% endif %}

      {% if (is_granted('ORDER_EDIT_OPERATOR_EXEC_SHOW', entity)
          or is_granted('ORDER_EDIT_OPERATOR_EXEC_ASSIGN_ME', entity)
          or is_granted('ORDER_EDIT_OPERATOR_EXEC_ASSIGN_OTHERS', entity)
        )
        and (operatorExec is defined and operatorExec is not null)
      %}
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/operator_exec.html.twig" %}
      {% endif %}

    </div>

    <div class="col-lg-12 js-orderDetails">
      {% include "EnpOrderBundle::Order/action/formItems.html.twig" %}
    </div>

    <div class="js-validateForm">
      <div class="col-lg-4 order-form-view">
        {% if is_granted('ORDER_EDIT_TRANSPORT_PAYMENT') %}
          {% include "EnpOrderBundle::Order/action/transportPayment.html.twig" %}
        {% endif %}
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/addressAccount.html.twig" %}
      </div>
      <div class="col-lg-4 order-form-view">
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/pricesDetails.html.twig" %}
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/inquiries.html.twig" %}
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/addressBilling.html.twig" %}
      </div>
      <div class="col-lg-4 order-form-view">
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/uploadFiles.html.twig" %}
      </div>
      <div class="col-lg-4 order-form-view">
        {% include "EnpOrderBundle::Order/action/addressTransport.html.twig" %}
      </div>

      {% include "EnpOrderBundle::Order/action/order_separate_modal.html.twig" %}
    </div>

  </div>
  {{ EnpDatatable_init({
    collectDataLink: collectDataLink
  }) }}

  {{ EnpDatatatableStartPicker() }}
  {{ EnpDatatableModalMultiPicker('groupOfferPickerInModal', collectDataLink) }}

  {{ EnpDatatableModalMultiPicker('enpCustomerPicker', customerPickerCollectDataLink) }}
  {{ EnpDatatatableEndPicker() }}

{% endblock page_content %}

{% block javascripts %}
  {% trans_default_domain 'EnpOrderBundle' %}

  <div id="js-order-customer-bind"
     data-add-button-msg='{{ 'enp.payment.transaction_details.relate_new_order'|trans }}'
     data-delete-button-msg='{{ 'enp.payment.transaction_details.order_delete'|trans }}'
     data-add-link='{{ path('enp_order_bind_customer') }}'
     data-order-id='{{ entity.id }}'
     data-mapping-granted='{{ (is_granted('ORDER_BIND_CUSTOMER')) }}'
  >
  </div>

  <div id="js-order-formItem"
     data-action-update='{{ path('enp_order_update_items', { id: entity.id }) }}'
     data-action-delete='{{ path('enp_order_delete_items', { id: entity.id }) }}'
     data-action-add="{{ path('enp_order_add_items', { id: entity.id }) }}"
     data-action-copy="{{ path('enp_order_copy_items', { id: entity.id }) }}"
     data-action-separate="{{ path('enp_order_separate_items', { id: entity.id }) }}"
     data-action-offer-change="{{ path('enp_order_change_offer', { id: entity.id }) }}"
     data-action-add-service="{{ path('enp_order_add_service_item', { id: entity.id }) }}"
     data-actionCommitSoItems="{{ path('enp_order_commit_supplier_items', { id: entity.id }) }}"
     data-action-separate-qty="{{ path('enp_order_separate_item_qty', { id: entity.id }) }}"
     data-action-split-order-qty="{{ path('enp_order_separate_qty', { id: entity.id }) }}"
     data-action-serial-number="{{ path('enp_order_serial_number_items', { id: entity.id }) }}"
  >
  </div>
  <div id="js-order-transportPayment"
     data-inposts-id="{{ transportInpostsJson }}"
     data-pos-id="{{ posJson }}"
     data-delivery-point-id="{{ deliveryPointTypeJson }}"
  >
  </div>
  <div id="js-address-data"
     data-action="{{ path('enp_customer_address_realation') }}"
  >
  </div>
  <div id="js-order-status"
     data-status-check-url="{{ path('enp_order_update_status_transition', {id: entity.id}) }}"
     data-msg-status-note-required="{{ 'enp.order.edit.status_note_is_required'|trans }}"
     data-error-status-label="{{ 'enp.order.edit.error_status_change'|trans }}"
  >
  </div>
  <div id="js-order-payment"></div>
  <div id="js-order-transport"></div>
  <div id="js-order-currency"></div>
  <div id="js-forward-cosi"
     data-forward-action="{{ path('enp_order_forward', { id: entity.id }) }}"
  >
  </div>
  <div id="js-regenerate-pin"
     data-regenerate-action="{{ path('enp_pin_personal_reception_regenerate', {id: entity.id}) }}"
  ></div>
  <div id="js-order-consent-data"
     data-refresh-translate="{{ 'enp_order_consent.list.refresh'|trans({}, 'EnpOrderConsent') }}"
  >
  </div>

  {{ parent() }}
  {% javascripts
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_change_delivery_day.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_formItem.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_transportPayment.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_delete_return_data.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_address.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_address_book.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_invoice.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_blacklist.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_promotion_code.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_operator.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_status.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_payment.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_transport.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_currency.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_nav.js'
  '@EnpAdminWebBundle/Resources/public/js/app/global/enp.pickerDialog.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_forward.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_flags.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_regenerate_pin.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_copy_address.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_customerPicker.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_warehouse_reservations.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_order_consent_list.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_total_change.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_payment_deadline.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_resend_invoice.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_invoice_comment.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/action/enp.order_action_payment_document_number.js'
  '@EnpOrderBundle/Resources/public/js/enp.order_note.js'

  '@EnpAdminWebBundle/Resources/public/js/libs/angular/angular-sanitize.min.js'
  '@EnpAdminWebBundle/Resources/public/js/libs/angular/angular-cookies.min.js'
  '@EnpAdminWebBundle/Resources/public/js/libs/angular/angular-route.min.js'

  '@EnpAdminWebBundle/Resources/public/smart/js/plugin/x-editable/x-editable.min.js'
  '@EnpAdminWebBundle/Resources/public/smart/js/plugin/x-editable/moment.min.js'
  '@EnpAdminWebBundle/Resources/public/smart/js/plugin/x-editable/jquery.mockjax.min.js'

  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/libs/jQuery.extendext.min.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/libs/querybuilder/js/query-builder.min.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/libs/querybuilder/i18n/pl.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/libs/querybuilder/i18n/en.js'

  '@EnpAdminWebBundle/Resources/public/js/libs/dragtable/jquery.dragtable.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/functions/functions.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/app.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/filters/filters.js'

  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/services/pagination.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/services/configuration.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/services/translation.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/controllers/Pagination.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/controllers/MassActions.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/controllers/DataTables.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/controllers/Filters.js'
  '@EnpAdminDataTableBundle/Resources/public/js/app/modules/DataTables/tables.js'

  '@EnpContactCenterBundle/Resources/public/js/ticket/ticket.js'
  '@EnpContactCenterBundle/Resources/public/js/ticket/ticketCategoryChange.js'

  '@EnpAllegroOrderBundle/Resources/public/js/enp.order_commission.js'

  '@EnpPromotionActionBundle/Resources/public/js/app/promotion-code.js'
  %}
  <script src="{{ asset_url }}"></script>
  {% endjavascripts %}

  {% include 'EnpOrderBundle::Order/editComments.html.twig' ignore missing %}
  {% include 'EnpOrderBundle::Order/scriptExt.html.twig' ignore missing %}

  <script>
		Enp_ContactCenter.init();

		var accordionIcons = {
			header: "fa fa-plus",
			activeHeader: "fa fa-minus"
		};

		$("#return-data-accordion").accordion({
			autoHeight : false,
			heightStyle : "content",
			animate : 300,
			icons: accordionIcons,
			header : "h4"
		});

		$("#complaint-data-accordion").accordion({
			autoHeight : false,
			heightStyle : "content",
			animate : 300,
			icons: accordionIcons,
			header : "h4"
		});

  </script>
{% endblock %}

encja symfony

DM\KlienciBundle\Entity\Client:
  type: entity
  repositoryClass: DM\KlienciBundle\Repository\ClientRepository
  table: rb_clients

  id:
    id:
      type: integer
      generator: { strategy: AUTO }

  indexes:
    telefon_komorkowy1_index:
      columns: [ telefon_komorkowy1 ]
    telefon_komorkowy2_index:
      columns: [ telefon_komorkowy2 ]
    telefon_stacjonarny_index:
      columns: [ telefon_stacjonarny ]
    pesel_index:
      columns: [ pesel ]
    data_importu_index:
      columns: [ data_importu ]
    blocked_index:
      columns: [ blocked ]
    bik_index:
      columns: [ bik ]
    komornik_index:
      columns: [ komornik ]
    dochod_index:
      columns: [ dochod ]
    kwota_wnioskowana_index:
      columns: [ kwota_wnioskowana ]
    email_index:
      columns: [ email ]
    komornik_bik_kod_pocztowy_index:
      columns: [ komornik, bik, kod_pocztowy ]
    ubezpieczenie_samochod_koniec_polisy_index:
      columns: [ ubezpieczenie_samochod_koniec_polisy ]
      
  fields:
    #dane techniczne
    data_importu:
      type: datetime
      nullable: false
    blocked:
      type: boolean
      nullable: true
    datetime_create:
      type: datetime
      nullable: true
    datetime_modify:
      type: datetime
      nullable: true
    old_ids:
      type: string
      length: 255
      nullable: true
    send_notification_get_data_date:
      type: datetime
      nullable: true
    contact_agreement:
      type: boolean
      options:
        default: true
    contact_agreement_change_datetime:
      type: datetime
      nullable: true
    agreement_expire_at:
      type: date
      nullable: true

    #dane podstawowe
    imie:
      type: string
      length: 100
      nullable: false
    imie_drugie:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    nazwisko:
      type: string
      length: 100
      nullable: false
    telefon_komorkowy1:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    telefon_komorkowy1_siec:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    telefon_komorkowy1_umowa:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    telefon_komorkowy1_koniec_umowy:
      type: date
      nullable: true
    telefon_komorkowy2:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    telefon_stacjonarny:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    fax:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    pesel:
      type: string
      length: 15
      nullable: true
    email:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    plec:
      type: string
      length: 10
      nullable: true
    nazwisko_panienskie_matki:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    imie_matki:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    imie_ojca:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    urodzenie_data:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    urodzenie_data_auto:
      type: date
      nullable: true
    urodzenie_data_year:
      type: smallint
      nullable: true
    urodzenie_data_month:
      type: smallint
      nullable: true
    urodzenie_data_day:
      type: smallint
      nullable: true
    urodzenie_miejsce:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    urodzenie_kraj:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    stan_cywilny:
      type: string
      length: 30
      nullable: true
    komornik:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    bik:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    oddluzanie:
      type: string
      length: 20
      nullable: true

    # dane dodatkowe
    wojewodztwo:
      type: string
      length: 30
      nullable: true
    miejscowosc:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    poczta:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    kod_pocztowy:
      type: string
      length: 10
      nullable: true
    ulica:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    nr_domu_mieszkania:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    kraj:
      type: string
      length: 40
      nullable: true
    obywatelstwo:
      type: string
      length: 40
      nullable: true
    obywatel_rezydent_podatkowy_usa:
      type: string
      length: 5
      nullable: true
    rozlicza_podatki_obywatel_polski:
      type: string
      length: 5
      nullable: true
    usa_nip:
      type: string
      length: 15
      nullable: true 

    # dane szczegolowe 
    dowod_osobisty_seria_numer:
      type: string
      lenght: 20
      nullable: true
    dowod_osobisty_data_waznosci:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    dowod_osobisty_data_wydania:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    dowod_osobisty_bezterminowy:
      type: string
      length: 5
      nullable: true
    dowod_osobisty_wystawca:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    dokument_tozsamosci_rodzaj:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    paszport_seria_numer:
      type: string
      lenght: 20
      nullable: true
    paszport_data_waznosci:
      type: string
      length: 20
      nullable: true 

    # zatrudnienie
    dochod:
      type: integer
      nullable: true
    dochod_zrodlo:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    dochod_od_kiedy:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    kwota_wnioskowana:
      type: integer
      nullable: true   
    kwota_limitu:
      type: integer
      nullable: true
    rodzaj_ksiegowosci:
      type: string
      length: 100
      nullable: true    

    leadID:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    owner:
      type: string
      length: 100
      nullable: true 
    zgoda_kontakt_telefoniczny:
      type: string
      length: 10
      nullable: true

    #firma
    czy_klient_biznesowy:
      type: string
      length: 5
      nullable: true
    firma_nazwa:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    firma_nazwa_skrocona:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    firma_telefon:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    firma_nip:
      type: string
      length: 15
      nullable: true
    firma_regon:
      type: string
      length: 15
      nullable: true
    firma_pkd:
      type: string
      length: 250
      nullable: true
    firma_krs:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    firma_data_rozpoczecia:
      type: date
      nullable: true
    firma_forma_prawna:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    firma_rodzaj_ksiegowosci:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    firma_email:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    firma_sektor:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    firma_liczba_pracownikow:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    firma_branza:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    firma_forma_prawna:
      type: string
      length: 30
      nullable: true
    firma_sprzedaz_koniec_roku_biezacego:
      type: string
      length: 40
      nullable: true
    firma_limit_w_rachunku_mbank:
      type: string
      length: 20
      nullable: true 

    korespondencyjny_inny:
      type: string
      length: 5
      nullable: true
    korespondencyjny_wojewodztwo:
      type: string
      length: 30
      nullable: true
    korespondencyjny_miejscowosc:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    korespondencyjny_poczta:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    korespondencyjny_kod_pocztowy:
      type: string
      length: 10
      nullable: true
    korespondencyjny_ulica:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    korespondencyjny_nr_domu_mieszkania:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    korespondencyjny_kraj:
      type: string
      length: 40
      nullable: true 

    adres_zamieszkania_wojewodztwo:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    adres_zamieszkania_miejscowosc:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    adres_zamieszkania_poczta:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    adres_zamieszkania_kod_pocztowy:
      type: string
      length: 10
      nullable: true
    adres_zamieszkania_ulica:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    adres_zamieszkania_nr_domu_mieszkania:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    adres_zamieszkania_inny:
      type: string
      length: 10
      nullable: true

    adres_doreczenia_wojewodztwo:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    adres_doreczenia_miejscowosc:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    adres_doreczenia_poczta:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    adres_doreczenia_kod_pocztowy:
      type: string
      length: 10
      nullable: true
    adres_doreczenia_ulica:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    adres_doreczenia_nr_domu_mieszkania:
      type: string
      length: 20
      nullable: true
    doreczenia_inny:
      type: string
      length: 10
      nullable: true 

    uznania_roczne_szacunkowa_wielkosc:
      type: integer
      nullable: true
    srodki_inne_pochodzenie:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    zatrudnienie_forma:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    zatrudnienie_dzialalnosc:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    praca_forma_wyplaty:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    praca_stanowisko:
      type: string
      length: 100
      nullable: true
    praca_pracodawca:
      type: string
      length: 150
      nullable: true
    pracodawca_nip:
      type: string
      length: 15
      nullable: true
    status_bezrobotnego:
      type: string
      length: 50
      nullable: true
    zatrudnienie_inne:
      type: string
      length: 50
      nullable: true  
    kramer:
      type: boolean
      nullable: false
      options:
        default: 0

    ubezpieczenie_samochod_koniec_polisy:
      type: date
      nullable: true

    distributor:
      type: string
      length: 255
      nullable: true
    utm_source:
      type: string
      length: 255
      nullable: true

    lokata_data_konca:
      type: date
      nullable: true
  

  oneToOne:
    ClientPart2:
      targetEntity: DM\KlienciBundle\Entity\ClientPart2
      mappedBy: Client
      cascade: [persist, merge, remove]
    ClientPart3:
      targetEntity: DM\KlienciBundle\Entity\ClientPart3
      mappedBy: Client
      cascade: [persist, merge, remove]
    ClientPart4:
      targetEntity: DM\KlienciBundle\Entity\ClientPart4
      mappedBy: Client
      cascade: [persist, merge, remove]
    ClientPart5:
      targetEntity: DM\KlienciBundle\Entity\ClientPart5
      mappedBy: Client
      cascade: [persist, merge, remove]
    ClientPart6:
      targetEntity: DM\KlienciBundle\Entity\ClientPart6
      mappedBy: Client
      cascade: [persist, merge, remove]

  oneToMany:
    klienci_kategorie:
      targetEntity: DM\KlienciBundle\Entity\KlienciKategorie
      mappedBy: client
      cascade: [persist, merge, remove]
    history:
      targetEntity: DM\KlienciBundle\Entity\History
      mappedBy: client
      cascade: [persist, merge, remove]
    sms_storages:
      targetEntity: DM\SmsBundle\Entity\SmsStorage
      mappedBy: client
      cascade: [ "remove" ]
    agreements:
      targetEntity: DM\KlienciBundle\Entity\ClientAgreement
      mappedBy: client
      cascade: [persist, merge, remove]
    continue_service_logs:
      targetEntity: DM\ContinueServiceBundle\Entity\ContinueServiceLog
      mappedBy: client
      cascade: [remove]
    multistepform_transactions:
      targetEntity: DM\MultiStepFormBundle\Entity\Transaction
      mappedBy: client
      cascade: [remove]  
    client_instytution_stats:
      targetEntity: DM\KlienciBundle\Entity\ClientInstytutionStat
      mappedBy: client
      cascade: [remove]

footer enp

 

Pozdrawiam,

Grzegorz Tarka
Backend developer

 

E NET PRODUCTION Sp. z o.o.

Katowice 40-858

Bracka 28a

mail: gtarka@enp.pl  

www.enp.pl

 

 

Informacje i załączniki zawarte w tym emailu przeznaczone są wyłącznie dla adresata. Mogą zawierać chronione prawnie, poufne informacje. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani adresatem lub osobą upoważnioną do odbioru niniejszego e-maila, nie należy używać, powielać bądź przesyłać informacji i załączników. W przypadku omyłkowego otrzymania emaila należy niezwłocznie poinformować o tym nadawcę i usunąć email. Dziękujemy. E NET PRODUCTION.

 

This email is solely intended to the addressees and contains confidential information.Unless stated, the opinions and comments written down in this document are the sender's property and not the official vision of our Group. If you receive this email in error,  please notify us by sending it back immediately to the email address of the sender and then please delete it from your own system. Please don't copy, use or forward the content of this document and its attachments to another person for any reason. Thank you for your understanding. E NET PRODUCTION.

 

Please consider the environment before printing this e-mail.


Moje konta email

grz.tarka@wp.pl
grz.tarka@interia.pl
grzegorz.tarka22@onet.pl

jacek.kawka123@onet.pl

ram andrzej :

Nazwa modułu Samsung M471B5273DH0-CH9


Quake woldcam cfg

bind F5 "cg_draw2D 1;cg_drawStatus 1"
bind F6 "cg_draw2D 1;cg_drawStatus 0"
bind F7 "cg_draw2D 0;cg_drawStatus 1"
bind F8 "cg_draw2D 0;cg_drawStatus 0"

bind UPARROW "fastforward 60"
bind DOWNARROW "rewind 60"
bind LEFTARROW "rewind 5"
bind RIGHTARROW "fastforward 5"
//pokazywanie damagu
cg_damagePlum ""

///////////////////////
//modele przeciwników//
///////////////////////
seta cg_forceEnemyModel "keel/bright"
seta cg_forceModel "0"
seta cg_gibs "0"
seta cg_deadBodyDarken "1"


//spawarka
seta cg_altligthing "2"
seta cg_altLightning "2"
seta cg_lightningImpactCap "192"
seta cg_impactSparksVelocity "128"
seta cg_impactSparksLifetime "255"
seta cg_impactMarkTime "10000"


////////////////
////celwonik////
///////////////

seta cg_crosshairHitStyle "2"
seta cg_drawcrosshair "2"
//seta cg_crosshairColor 4
seta cg_crosshairSize 25

////////////
//grafika///
////////////
seta r_fullscreen "1"
seta r_mode "-2"
seta cg_fov "120"
seta cg_railTrailTime "1500"
seta cg_lagometer "0"
seta cg_drawFPS "0"
seta cg_weaponBar "0"
seta cl_consoleAsChat "0"
seta cg_teamChatTime "-1"
seta cg_teamChatHeight "0"
seta cg_chatBeep "0"
seta cg_drawTeamOverlay "0"

//seta mme_blurframes 20
//seta cl_aviframerate 200
bind v "+acc"

seta cg_drawCrosshair "2"
seta cg_drawCrosshairNames "1"
seta cg_chatTime "5000"
seta cg_crosshairHitStyle "2"
seta cg_crosshairHitColor "0xff0000"

bind TAB "+scores"
bind ESCAPE "togglemenu"
bind SPACE "+moveup"
bind 0 "weapon 14"
bind 1 "weapon 1"
bind 2 "weapon 2"
bind 3 "weapon 3"
bind 4 "weapon 4"
bind 5 "weapon 5"
bind 6 "weapon 6"
bind 7 "weapon 7"
bind 8 "weapon 8"
bind 9 "weapon 9"
bind [ "follow 0"
bind ] "follow killer"
bind ` "toggleconsole"
bind a "+moveleft"
bind c "+movedown"
bind d "+moveright"
bind f "weapon toggle"
bind g "+button3"
bind h "+chat"
bind i "follow 3"
bind k "kill"
bind o "follow 2"
bind p "follow 1"
bind s "+back"
bind t "follow 6"
bind u "follow 4"
bind v "+acc"
bind w "+forward"
bind y "follow 5"
bind ~ "toggleconsole"


szkolenie

https://www.percona.com/doc/percona-toolkit/LATEST/pt-duplicate-key-checker.html

https://github.com/datacharmer/test_db

http://nosql-database.org/

http://tsung.erlang-projects.org/user_manual/features.html


Wysylka smsow

Jak chcesz dużo wysyłać a masz mało pieniędzy i trochę czasu to zaproponuje następujące rozwiązanie:
1. Stawiasz serwer z Ubuntu.
2. Bierzesz najtańszy abonament który daje Ci nielimitowane SMSy(T-mobile nie ma problemu z automatyczną wysyłką, Play może mieć, przeczytaj regulamin). 
3. Podpinasz modem(najprostszy wystarczy ale musi być kompatybilny z Gammu) do serwera.
4. Na serwerze instalujesz Gammu i MySQL i konfigurujesz Gammu pod obsługę MySQL(szablon bazy trzeba rzucić i skonfigurować jakiegoś usera do bazy).
5. Odpalasz Gammu jako demon żeby czytał nowe SMSy do wysłania z MySQL
6. Nowe SMSy wrzucasz przez komendę gammu-smsd-inject. Jak chcesz gdzieś z zewnątrz to wystawiasz proste API do wrzucania nowych SMSów

Jest obsługa Unicode, długich wiadomości(sam dzieli), raportów dostarczenia i odbierania wiadomości.

Zrobiłem tak u klienta 4 lata temu i działa bez zarzutu z minimalnymi poprawkami do dzisiaj. Klient wysyła średnio 6000 smsów miesięcznie co w SMSapi by kosztowało 500zł na miesiąc. Abonament kosztuje jakieś 40 + podstawowy koszt modemu kilka dych.

Pytanie jeszcze czy SMSapi liczy te 8.5 grosza za jeden SMS w rozumieniu operatora(ograniczona liczba znaków) czy po prostu za jedną wiadomość niezależnie od długości. Jeżeli pierwsza opcja do przebitka jest dużo większa przy długich wiadomościach(a takie mój klient wysyła).


Refaktoryzacja

przed_refaktoryzacja   MainIdModel metoda refreshIdentifiers ::: i ClientFilterFactory metoda create

po refaktoryzacji :
https://ccc.eu/cz/cart/map/zasilkovna

https://hotfix.brico.enp.pl/silikon-sanitarny-silton-s-001-bialy-280-ml-atlas