Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: pdo
 • Ilość rekordów w bazie: 3

ustawienie ut8-8 w pdo

$connect = new PDO(
 "mysql:host=$host;dbname=$db", 
 $user, 
 $pass, 
 array(
  PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
  PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"
 )
);

Dubugowananie zapytania

https://github.com/panique/pdo-debug

Wyciąganie ostatniego id z bazy

<?php
$stmt=$pdo->prepare("INSERT INTO orders (id, customer, address, email) VALUES (null, :customer, :address, :email)");
$stmt->bindValue(':customer', $_POST['customer'], PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindValue(':email', $_POST['email'], PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindValue(':address', $_POST['address'], PDO::PARAM_STR);
$stmt->execute();

$id =$pdo->lastInsertId(); 
echo $id;