Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: phpunit
 • Ilość rekordów w bazie: 4

wiele wywołań metody

    $updateOriginalPricesForItemCommand1 = new UpdateOriginalPricesForItemCommand(
      new ItemPrices(
        'x11x',
        $cartItem1Money,
        $cartItem1Money
      )
    );

    $updateOriginalPricesForItemCommand2 = new UpdateOriginalPricesForItemCommand(
      new ItemPrices(
        'x22x',
        $cartItem2Money,
        $cartItem2Money
      )
    );

    $commandBus = $this->createMock(CommandBusInterface::class);
    $commandBus->expects($this->exactly(2))->method('handle')
      ->will($this->onConsecutiveCalls([
        $updateOriginalPricesForItemCommand1, $updateOriginalPricesForItemCommand2
      ]));

phpunit błedy testów przez rzeczy deprcated

Trzeba dodać paramter w tene sposób

SYMFONY_DEPRECATIONS_HELPER
  <php>
    <ini name="display_errors" value="1" />
    <ini name="error_reporting" value="-1" />
    <server name="APP_ENV" value="test" force="true" />
    <env name="KERNEL_CLASS" value="Shared\Framework\Infrastructure\Kernel" force="true" />
    <server name="SHELL_VERBOSITY" value="-1" />
    <server name="SYMFONY_PHPUNIT_REMOVE" value="" />
    <server name="SYMFONY_PHPUNIT_VERSION" value="9.5" />
    <env name="SYMFONY_DEPRECATIONS_HELPER" value="weak" />
  </php>

w tym pliku

phpunit.xml.dist

lub do pliku env.test dodać

SYMFONY_DEPRECATIONS_HELPER=disabled

Ustawianie prywatne wartości w testach

<?php

namespace Tests\MultiStepFormBundle\Domain\Flow\Manager;

use MultiStepFormBundle\Domain\Flow\Manager\FlowManager;
use Tests\ModelTestCase;

class FlowManagerTest extends ModelTestCase {

  /**
   * @dataProvider mergeClientDataWithDataFromSidByMinModifyDateProvider
   */
  public function testMergeClientDataWithDataFromSidByMinModifyDate(array $clientData, array $clientDataFromSid, array $expected) {
    $transactionModelFactoryMock = $this->createMock(\MultiStepFormBundle\Domain\Transaction\Factory\TransactionModelFactory::class);
    $clientDataModelFactoryMock = $this->createMock(\MultiStepFormBundle\Domain\ClientData\Factory\ClientDataModelFactory::class);
    $formModelFactoryMock = $this->createMock(\MultiStepFormBundle\Domain\Form\Factory\FormModelFactory::class);
    $containerMock = $this->createMock(\Symfony\Component\DependencyInjection\Container::class);

    $service = new FlowManager($transactionModelFactoryMock, $clientDataModelFactoryMock, $formModelFactoryMock, $containerMock);

    $this->setPrivateVariable($service, 'copyClientData', $clientData);

    $method = $this->getMethod(FlowManager::class,
        'mergeClientDataWithDataFromSidByMinModifyDate');
    $result = $method->invokeArgs($service, [$clientDataFromSid]);

    return $this->assertEquals($expected, $result);
  }

  public function mergeClientDataWithDataFromSidByMinModifyDateProvider() {
    return [
      [
        [
          'imie' => 'Jan',
        ],
        [
          'imie' => [
            'value' => 'Jan',
            'modify' => (new \DateTime('now + 5minutes'))->format('Y-m-d H:i:s')
          ],
        ],
        [
          'imie' => 'Jan',
        ],
      ],
      [
        [
          'imie' => 'Jan',
        ],
        [
          'imie' => [
            'value' => 'Stefan',
            'modify' => (new \DateTime('now + 5minutes'))->format('Y-m-d H:i:s')
          ],
        ],
        [
          'imie' => 'Jan',
        ],
      ],
      [
        [
          'imie' => '',
        ],
        [
          'imie' => [
            'value' => 'Stefan',
            'modify' => (new \DateTime('now + 5minutes'))->format('Y-m-d H:i:s')
          ],
        ],
        [
          'imie' => 'Stefan',
        ],
      ],
      [
        [
          'imie' => 'Dupa',
        ],
        [
          'imie' => [
            'value' => 'Stefan',
            'modify' => (new \DateTime('now - 5 days'))->format('Y-m-d H:i:s')
          ],
        ],
        [
          'imie' => 'Dupa',
        ],
      ],
      [
        [
          'imie' => '',
        ],
        [
          'imie' => [
            'value' => 'Stefan',
            'modify' => (new \DateTime('now - 5 days'))->format('Y-m-d H:i:s')
          ],
        ],
        [
          'imie' => '',
        ],
      ],
      [
        [
          'imie' => 'Jan',
        ],
        [
          'imie' => [
            'value' => 'Stefan',
            'modify' => null
          ],
        ],
        [
          'imie' => 'Jan',
        ],
      ],
      [
        [
          'imie' => 'Jan',
        ],
        [
          'imie' => [
            'value' => 'Stefan',
            'modify' => ''
          ],
        ],
        [
          'imie' => 'Jan',
        ],
      ],
      [
        [
          'imie' => 'Jan',
        ],
        [],
        [
          'imie' => 'Jan',
        ],
      ],
      [
        [
        ],
        [
          'imie' => [
            'value' => 'Stefan',
            'modify' => (new \DateTime('now + 5 days'))->format('Y-m-d H:i:s')
          ],
        ],
        [
          'imie' => 'Stefan',
        ],
      ],
      [
        [],
        [
          'imie' => [
            'value' => 'Stefan'
          ],
        ],
        [],
      ],
      [
        [
          'imie' => 'janusz'
        ],
        [
          'imie' => [
            'value' => 'Stefan'
          ],
        ],
        [
          'imie' => 'janusz'
        ],
      ],
    ];
  }

  /**
   * get acces to private method
   * @param string $className
   * @param string $methodName
   * @return \ReflectionMethod
   */
  protected static function getMethod(string $className, string $methodName) {
    $class = new \ReflectionClass($className);
    $method = $class->getMethod($methodName);
    $method->setAccessible(true);
    return $method;
  }

  protected static function setPrivateVariable($object, string $objectParameter, $objectValue) {
    $reflection = new \ReflectionClass($object);
    $property = $reflection->getProperty($objectParameter);
    $property->setAccessible(true);
    $property->setValue($object, $objectValue);
  }

}

Przykład test z mocowaniem metod

//metoda

public function updateStepNumberForTransaction(?string $transactionId = null, ?string $httpReferer = null) : void {
    if (!$transactionId || !$httpReferer) {
      return ;
    }
    
    // get step nr from httpreferer
    $httpRefererStepNr = null;
    // parse url
    $parseUrl = parse_url($httpReferer);
    $query = [];
    if (isset($parseUrl['query'])) {
      parse_str($parseUrl['query'], $query);
    }
    if (isset($query['sn'])) {
      $httpRefererStepNr = (int)$query['sn'];
    }
    if (!$httpRefererStepNr) {
      return ;
    }
    
    // find transaction
    /* @var $transaction TransactionEntity */
    $transaction = $this->transactionRepository->findOneBy(['transaction_id' => $transactionId]);
    if (!$transaction) {
      return ;
    }
    
    // get step number from transaction
    $transactionStepNr = null;
    // parse url
    $parseUrl = parse_url($transaction->getHttpReferer());
    $query = [];
    if (isset($parseUrl['query'])) {
      parse_str($parseUrl['query'], $query);
    }
    if (isset($query['sn'])) {
      $transactionStepNr = (int)$query['sn'];
    }
    
    // check if update
    if (!$transactionStepNr || $transactionStepNr < $httpRefererStepNr) {
      $query['sn'] = $httpRefererStepNr;
      
      // update query values
      $parseUrl['query'] = http_build_query($query);
      //joining a new address
      $newUrl = ($parseUrl['scheme'] ?? '') . "://" . ($parseUrl['host'] ?? '') . ($parseUrl['path'] ?? '') . '?' . ($parseUrl['query'] ?? '');

      // if correct new url - update it
      if (filter_var($newUrl, FILTER_VALIDATE_URL)) {
        $transaction->setHttpReferer($newUrl);
        $this->transactionRepository->flush();
      }
    }
  }

//test

<?php

namespace Tests\DM\MultiStepFormBundle\Service\Transaction;

use Tests\ModelTestCase;
use DM\MultiStepFormBundle\Service\Transaction\TransactionHelper;
use DM\MultiStepFormBundle\Repository\Transaction\TransactionRepository;
use DM\MultiStepFormBundle\Entity\Transaction;

class TransactionHelperClassTest extends ModelTestCase {

  /**
   * @dataProvider updateStepNumberForTransactionProvider
   */
  public function testUpdateStepNumberForTransaction(?string $transactionId, ?string $httpRefer, $transactionHttpRefer, $expected) {
    $transaction = new Transaction();
    $transaction->setTransactionId($transactionId);
    $transaction->setHttpReferer($transactionHttpRefer);

    $transactionRepositoryMock = $this->createMock(TransactionRepository::class);
    $transactionRepositoryMock->expects($this->any())->method('findOneBy')->willReturn($transaction);
    $transactionRepositoryMock->expects($this->any())->method('flush')->willReturn(null);

    $service = new TransactionHelper($transactionRepositoryMock);
    $serviceResult = $service->updateStepNumberForTransaction($transactionId, $httpRefer);

    return $this->assertEquals($expected, $transaction->getHttpReferer());
  }

  public function updateStepNumberForTransactionProvider() {
    return [
      [
        null,
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=3',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=3',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=3',
      ],
      [
        '797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8',
        null,
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=3',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=3',
      ],
      [
        '797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=10',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=10',
      ],
      [
        '797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8',
        'https://test.pl/',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8',
      ],
      [
        '797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=8',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=4',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=8',
      ],
      [
        '797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=4',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=8',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=8',
      ],
      [
        '797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8',
        'incorrectUrl?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=4',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=8',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=8',
      ],
      [
        '797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=8',
        'incorrectUrlfs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=4',
        'https://test.pl/?fs=ttl-wniosek&tId=797d3d68-fac6-48d2-b716-a6d9636476e8&sn=8',
      ],
    ];
  }

}