Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
  • Szukasz po tagu: redis
  • Ilość rekordów w bazie: 2

redis z kontenera dockera

docker container list

szukasz id kontenera 

sudo docker exec -it 36e2e7599b92 bash

redis-cli KEYS '*'

redis-cli GET loc_ENP0026_permanent_website_finder_id_4

redis linux podstawy

Instalacja

sudo apt-get install redis-server

Status

sudo systemctl status redis

Cli na linuxie:

sudo redis-cli

W cli:

SET country Poland

EX - ustawi ana 3600 sekund

SET user_1234 "Marcin Lewandowski" EX 3600

Pokazanie wartośći:

GET country

Kasowanie:

DEL country

Sprawdzanie klucza:

EXISTS country

Ustwienie wygaśniecia dla klucza:

EXPIRE user_1234 60