Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: szukanie po stringach w php
 • Ilość rekordów w bazie: 9

like w php

<?php
$expectedDateString = 'to słowo ma now w sobie';
if (mb_strpos($expectedDateString, 'now', null, 'utf-8') !== false) {
  echo 'jest';
}

Php ważne

Funkcje substr i strlen krzaczą się z polskimi znakami. Zamiast nich używać :
<?php
$string = 'ćów123214';
$lenght = mb_strlen($string, 'UTF-8');
$cut = mb_substr($string, 0, 2, 'UTF-8');
var_dump($lenght,$cut);

Php obcinanie stringa

<?php
$test = 'ęą';

$res1 = substr($test, 0, 11));
$res2 = mb_substr($test, 0, 11));

//substr sie wykrzczy na polskich znakach!!!! 

strpos problem

if (isset($resposne['message']) && (strpos($resposne['message'], 'wystepuje blokada ponownego dodania')!== false)) {
  $this->normalizeStatus = self::STATUS_DUPLICATE;
}

Trzeba dodać !== false bo ineczej nie działa to poprawnie


Zamiana klucza w json

/**
   * replace user agent in text to user agent from actual environment
   * 
   * @param string $text
   * 
   * @return string
   */
  private function replaceUserAgent(string $text): string {
    $client = new Client();
    $userAgent = str_replace('/', '\/', ($client->getConfig('headers')['User-Agent']));

    $result = preg_replace('/"user_agent":"(Guzzle[A-Za-z0-9 . \/\\\]*)"/', '"user_agent":"' . $userAgent . '"', $text);

//or $result = preg_replace('/"user_agent":"GuzzleHttp(.*)"/', '"user_agent":"' . $userAgent . '"', $text);

//. kropka - dowolny znak * oznacza dowolną ilosc razy bez gwiazdki brało by pod uwagę tylko pierwszy znak. 

    return $result;
  }

Obcięcie stringa do max ilości znaków

mb_substr($var,0,142, "utf-8");

Pobieranie tekstu po wystąpieniu ostatniego znaku

//get id from string example - bestloan.pl-12 -> 12
$dataTypeId = substr(strrchr(rtrim($searchIdValue, '-'), '-'), 1);

Wyciąganie ciągu znaków do wystąpienia znaku

<?php 
$mystring = 'ten text chcę=a tego nie';
$first = strtok($mystring, '=');
echo $first.'<br><br><br>'; // ten text chcę

Pobieranie wszystkiego między dwoma znakami

<?php
function GetBetween($var1="",$var2="",$pool){
 $temp1 = strpos($pool,$var1)+strlen($var1);
 $result = substr($pool,$temp1,strlen($pool));
 $dd=strpos($result,$var2);
 if($dd == 0){
  $dd = strlen($result);
 }
 return substr($result,0,$dd);
}
//===============================================
$str ='chce wszystko od @to chce wyciagnąć@';
echo GetBetween('@','@',$str);//to chce wyciagnąć
?>