Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: wyrazenia regularne
 • Ilość rekordów w bazie: 17

preg replace lub

$posCode = preg_replace('/^(CCC|Halfprice)\s/', '', trim($result[0]));

regex z cudzysłowiami

link^(?:[a-ząćęłńóśźż0-9,\/."()+_;\-\s''\\]|&quot)+$

 


regex test

#(<span class="pin_code_to_mask">.).*?(.</span>)#

Regex z forum

<?php
 
$regex = '/\d(\.\d{1,2})+/';
 
$inputs = [
  '1.1',
  '1.11',
  '1.11.1'
];
 
foreach( $inputs as $input ) {
  $matches = [];
  preg_match( $regex, $input, $matches );
  var_dump( $matches );
}

Zamiana klucza w json

/**
   * replace user agent in text to user agent from actual environment
   * 
   * @param string $text
   * 
   * @return string
   */
  private function replaceUserAgent(string $text): string {
    $client = new Client();
    $userAgent = str_replace('/', '\/', ($client->getConfig('headers')['User-Agent']));

    $result = preg_replace('/"user_agent":"(Guzzle[A-Za-z0-9 . \/\\\]*)"/', '"user_agent":"' . $userAgent . '"', $text);

//or $result = preg_replace('/"user_agent":"GuzzleHttp(.*)"/', '"user_agent":"' . $userAgent . '"', $text);

//. kropka - dowolny znak * oznacza dowolną ilosc razy bez gwiazdki brało by pod uwagę tylko pierwszy znak. 

    return $result;
  }

zamiana na kropki wszystkich / z pominięciem pierwszego

<?php

$str   = '6/3/2';
$res_str = array_chunk(explode("/",$str),2);
foreach( $res_str as &$val){
  $val = implode("/",$val);
}
echo implode(".",$res_str);

//6/3.2

Usunięcie wszystkich znaków oprócz liter, liczb i spacji

return preg_replace('/[^\d a-zA-ZĄąĘęÓóĆ棳ŃńŚśŹźŻż]/', '', $value);

\d - to dowoalna liczba naturalna 


Parser pobierający dane między dwoma nazwisami

<?php

class InputsParser {

  /**
   * @param string $content
   * @return array
   */
  public static function initParser($content) {
    $inputsArray = [];
    //get all between [] to array   
    preg_match_all('@\[\s*input .*?\]@', $content, $inputsArray);
    return $inputsArray;
  }

}

Tylko litery i spacje

if (!preg_match("@^[a-zA-ZĄąĘęÓóĆ棳ŃńŚśŹźŻż\s]+$@", $value)) {
  $this->errorMessage = 'Name must only contain letters!';
}

Wzór wystapnia na końcu stringa

// create a string
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789.pl';

// try to match our pattern at the end of the string
if(preg_match("/.pl\z/i", $string))
    {
  // if our pattern matches we echo this 
    echo 'The string ends with .pl';
    }
else
    {
  // if no match is found we echo this line
    echo 'No match found';
    }

https://www.phpro.org/tutorials/Introduction-to-PHP-Regex.html


Operatory w wyrażeniach regularnych

\s\S = ???? dowolny znak 26.07.2019

. - kropka symbolizuje dowolny znak (za wyjątkiem przełamania linii).

\d - dowolna cyfra dziesiętna

\D - dowolny znak niebędący cyfrą

\s - biały znak (np. spacja, tabulator)

^ - Początek linii

$ - Koniec linii

\b (PCRE) - Znak wyrazu pomiędzy znakiem wyrazu a pomiędzy znakiem niewyrazu, czyli pomiędzy \w\W lub \W\w

\B (PCRE) -Wszystko to, czego nie dopasowuje \b

* - dowolną ilośc razy


Wyrażenie regularne czy pole zawiera 0 lub 1 i ma długość 4

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <form action="ostatniprzyklad.php" method="post">
      <input type="text" name="pole">
      <input type="submit" value="wyslij">
    </form>
    <?php
    if (preg_match('@^[01]{4}$@', $_POST['pole'])) {
     echo ('ok');
    } else {
     echo ('error');
    }
    ?>
  </body>
</html>

Wyrażenie regularne negacja zawartości

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <form action="ostatninegacje.php" method="post">
      <input type="text" name="pole">
      <input type="submit" value="wyslij">
    </form>
    <?php
    if (preg_match('@^[^a-z]+$@', $_POST['pole'])) {//+oznacza minimum jeden raz(min jedne znak)
     echo ('ok');
    } else {
     echo ('error');
    }
    ?>
  </body>
</html>

Walidacja imienia i nazwiska z dużej litery i od 2 do 10 znaków wyrażenia regularne

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Walidacja imienia i nazwiska z dużej litery i od 2 do 10 znaków </title>
  </head>
  <body>
    <form action="imieinazwisko.php" method="post">
      <input type="text" name="pole">
      <input type="submit" value="wyslij">
    </form>
    <?php
    if (preg_match('@^[A-Z][a-z]{2,10} [A-Z][a-z]{2,10}$@', $_POST['pole'])) {
     echo 'ok';
    } else {
     echo 'error';
    }
    ?>
  </body>
</html>

Wyrażenia regularne czy pole zawiera liczbę

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <form action="jedenhaslocyfra.php" method="post">
      <input type="text" name="pole">
      <input type="submit" value="wyslij">
    </form>
    <?php
    if (preg_match('@[0-9]@', $_POST['pole'])) {
     echo ('ok');
    } else {

     echo ('error');
    }
    ?>
  </body>
</html>

Wyrażenia regularne walidacja kodu pocztowego

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Wyrażenia regularne walidacja kodu pocztowego</title>
  </head>
  <body>
    <form action="dwa pesel elegancko.php" method="post">
      <input type="text" name="pole">
      <input type="submit" value="wyslij">
    </form>
    <?php
    if (preg_match('@^[0-9]{2}-[0-9]{3}$@', $_POST['pole'])) {
     echo ('ok');
    } else {
     echo ('error');
    }
    ?>
  </body>
</html>

Wyrażenia regularne walidacja kodu pocztowego ale mało elegancko

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Walidacja pesla ale mało elegancko :]</title>
  </head>
  <body>
    <?php
    if (preg_match('@^[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9]$@', $_POST['pole'])) {
     echo 'ok';
    } else {
     echo 'error';
    }
    ?>
    <form action="pierwsze pesel ale chamsko.php" method="post">
      <input type="text" name="pole">
      <input type="submit">
    </form>
  </body>
</html>