Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: curl
 • Ilość rekordów w bazie: 3

opcja curla

curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);

//pokazuje czy w zwrotce dodawać nagłowki  true/false


Basic Auth php przykład

    $parameters = json_encode($parameters);
    
    $headers = [
      'Content-Type: application/json',
      'Accept: application/json',
    ];

    try {
      // curl setup, disabling certificate check
      $ch = curl_init($url);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $parameters);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $this->login . ":" . $this->pass);

      $responseJson = curl_exec($ch);
      $response = json_decode($responseJson, true);

      $this->lastHttpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
      curl_close($ch);
    } catch (\Exception $ex) {
      throw new \Exception('Curl call failed! HttpCode: ' . $this->lastHttpCode . ' (Ex: ' . $ex->getMessage() . ')');
    }

    return $response;

Komenda curl w windowsie

curl -XPOST 'https://google.pl'