Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: windows
 • Ilość rekordów w bazie: 6

wyłącznie windowsa po czasie

shutdown -s -t 3600

defender blad

dism /online /cleanup-image /restorehealth 

 

sfc /scannow     

link


Dodanie virtual hostu w wampie na windowsie

W pliku:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Plik możesz edytować np notatnikiem uruchamiając go w trybie administatora

Należy dodać adres nowego wirtualnego hostu : 

127.0.0.1 localhost
::1 localhost
127.0.0.1 laravel_7

I w pliku:

C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.39\conf\extra\httpd-vhosts.conf

Dodać:

<VirtualHost *:80>
 ServerName laravel_7
 ServerAlias laravel_7
 DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www/laravel_7/public"
 <Directory "${INSTALL_DIR}/www/laravel_7/public/">
  Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
  AllowOverride All
  Require local
 </Directory>
</VirtualHost>

Po wszystkim restart wampa. Od teraz w przegladarce po adresem laravel_7 bedzie dostępny ten projekt.


Zapis dubagera symfony do pliku

 php bin/console debug:container > c:/as.txt

Duże wielkie litery w windowsie

Na początku jako admin w poershellu:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Nastpenie trzeba zainstalować dowolnego linuxa z strora. Potem znów w powershelu jako admin:

fsutil.exe file SetCaseSensitiveInfo C:\wamp64\www enable

Komenda curl w windowsie

curl -XPOST 'https://google.pl'